ÖSTTIMOR I RIKSDAGEN

Tack vare några Östtimorvänliga riksdagsledamöter har Östtimorfrågan varit livligt debatterad under det gångna året. Förutom de sedvanliga vapenexportdebatterna har också frågan om mänskliga rättigheter och demokrati kommit upp. Nedan följer en komplett lista över alla tillfällen då Östtimor varit på tapeten i riksdagen. Med i listan finns inte Pagrotskys KU-förhör, eller frågestunden i riksdagen den 17 april 1997.

Datum Fråga/Interp Debattör Besvarad Ämne
961024 Frågestund Birger Schlaug (mp) Leif Pagrotsky (s) Vapenexport till Indonesien
961029 Interpellation Birger Schlaug (mp)
Gudrun Schyman (v)
Ingrid Näslund (kd)
Leif Pagrotsky (s)
961107 Interpellation Eva Goës (mp)
Ingbritt Irhammar (c)
Lennart Rohdin (fp)
Lena Hjelm-Wallén (s) Mänskliga rättigheter
961126 Interpellation Eva Zetterberg (v)
Annika Nordgren (mp)
Birger Schlaug (mp)
Sten Andersson (m)
Christer Skoog (s)
Leif Pagrotsky (s) Vapenexport i allmänhet
970128 Interpellation Eva Zetterberg (v)
Ingbritt Irhammar (c)
Eva Goës (mp)
Lena Hjelm-Wallén (s) MR & FN
970212 Utrikespolitisk debatt Eva Zetterberg (v)
Eva Goës (mp)
Lena Hjelm-Wallén (s)
970226 Helena Nilsson (c)
Eva Zetterberg (v)
Lennart Rohdin (fp)
B. Francke-Ohlsson (mp)
Ingrid Näslund (kd)
Nils T Svensson (s)
Annika Nordengren (mp)
Leif Pagrotsky (s) Krigsmaterialexportdebatt allmänhet
961120 Svar på fråga 1996/97:107 Lena Hjelm-Wallén (s) Östtimor
961127 Svar på fråga 1996/97:113 Lena Hjelm-Wallén (s) Svensk vapenexport
970129 Svar på fråga 1996/97:223 av Eva Zetterberg (v) Leif Pagrotsky (s) Respekt för det generella förbudet mot svensk krigsmaterielexport
970207 Svar på fråga 1996/97:256 av Eva Goës (mp) Pierre Schori (s) Bistånd till Östtimor
970214 Skriftlig fråga 1996/97:297 av Birger Schlaug (mp) Leif Pagrotsky (s) Exportkontrollrådet

Förutom vid dessa tillfällen, debatterades även Östtimorfrågan den 17 april, då miljöpartiets Peter Eriksson ställde en fråga till Leif Pagrotsky om vapenexporten till Indonesien. På läktaren satt då Dino Gandara Rai, en östtimoresisk flykting som numera bor i Irland, som var inbjuden av Östtimorkommittén till Sverige. Detta var mycket effektfullt, då Peter Eriksson i sitt anförande hänvisade till Dino, och dessutom visade bilder på östtimoresiska tortyroffer.

Ann Larsson