SENASTE NYTT OM VAPENEXPORTEN:

Så är debatten om den svenska vapenexporten till Indonesien igång igen. Den här gången, som alltid annars, handlar det om följdleverenserna till Indonesien. Det handlar om Center- och Folkpartister i den rådgivande nämnden som inte följer sin partilinje. För att ta det hela från början: folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har i en gemensam reservation i utrikesutskottet i februari 1997 slagit fast att: "all form av krigsmaterielexport till Indonesien, och som omfattas av de svenska exportreglerna, står i strid med de riktlinjer för svensk krigsmaterielexport som riksdagen ställt sig bakom". Handelsminister Leif Pagrotsky hade tidigare sagt att om fyra partier säger nej, så blir det ingen tillstånd för fortsatta följdleveranser av reservdelar och ammunition till Indonesien. Men de fem partierna stod inte fast. Under Exportkontrollrådets möte den 20 mars 1997 svek både folkpartiets Ylva Annerstedt och centerpartisten Anders Svärd partilinjen. De ansåg båda att det bör få ske fortsatta följdleveranser till Indonesien.

Svenska Freds Henrik Westander har gjort mycket forskningsarbete i den här frågan och har också initierat en kampanj om detta tillsammans med bl a Kristna Fredsrörelsen och Östtimorkommittén. Bl a hade vi en presskonferens på riksdagen den 18 april, där alla partier var inbjudna. Detta möte blev mycket fruktbart och ett framtida samarbete möjliggjordes genom att bl a CUF och LUF kritiserade sina representanter i den rådgivande nämden mycket hårt.

Ann Larsson

Källa: Henrik Westander, "Hyckleri till salu - krigsmateriel till Indonesien".