Nya upplopp i Västpapua

Den 6-8 mars ledde våldsamma konflikter mellan olika etniska grupper i Kwamki Lama, 5 km norr om gruvstaden Timika, till att flera människor dödades. Mer än 1000 personer var inblandade i striderna, många beväpnade med pilbågar, spjut och machetes. Upprinnelsen till konflikten sägs ha varit att en berusad man trakasserat och krävt att få pengar av en byledare från en annan grupp. Indonesisk polis och militär, som i stort antal befinner sig i området för att skydda Freeports gruvanläggningar, gjorde inget för att hindra striderna mellan olika västpapuanska grupper eller skydda befolkningen. Västpapuanerna själva lyckades förhandla fram ett fredsfördrag mellan de båda parterna och därmed få ett slut på konflikten. I en rapport från Tom Beanal, ledare för Lemasa-rådet som kämpar för lokalbefolkningens rättigheter gentemot Freeport, står det:

Anklagelser mot Freeport avvisas i domstol, men kampen går vidare

En federal domstol i USA avvisade den 9/4 en stämningsansökan gentemot Freeport. Som MERDEKA/Östimorinformation tidigare redogjort för, gick ledaren för Amungmefolket Tom Beanal till en amerikansk domstol med anklagelser mot Freeport. Företaget hävdade att domstolens beslut var en seger för dem, men Beanal och hans advokat menade att domaren lämnat dörren öppen för dem att komplettera stämningsansökan med mer precisa anklagelser. Domstolsutslaget visar att en utländsk medborgare har rätt att stämma ett amerikanskt företag inför en domstol i USA för brott begångna utomlands. Beanal kommer nu att lämna in en ny och preciserad stämningsansökan. Det handlar om att formulera anklagelserna på ett annat sätt. Domaren fastslog t ex att Freeport inte brutit mot internationell miljölagstiftning, eftersom någon sådan lag inte existerar. Beträffande anklagelsen om "kulturellt folkmord", skrev domaren att "folkmord" är ett brott mot internationell lag, men inte "kulturellt folkmord". En ny stämningsansökan som formulerats på ett annat sätt och innehåller mer precisa anklagelser skulle alltså kunna tas upp på nytt av domstolen.

Västpapuaner kräver att FN tar sitt ansvar

En västpapuansk ungdomsgrupp i Jakarta kräver att FN tar sitt moraliska ansvar för förtrycket av det västpapuanska folket. Den 20 mars demonstrerade cirka 25 aktivister från "Irianesiska ungdomars kommunikationsforum" utanför FN-kontoret i Jakarta. I ett meddelande till FNs generalsekreterare Kofi Annan påtalade ungdomarna att FN genom att möjliggöra Västpapuas integration med Indonesien har ett ansvar för diskrimineringen av västpapuaner. De krävde att FN skickar en grupp för att undersöka anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna i Västpapua, hjälper till att skydda befolkningen och förmår Indonesien att minska den militära närvaron och stoppa folkomflyttningen. Fyra delegater fick träffa en FN-representant medan de övriga vecklade ut banderoller utanför byggnaden. Demonstrationen upphörde på polisens order. Föreningens sekreterare Hengky H Jokhu uppgav till pressen att de överlämnat ett meddelande till Kofi Annan som de hävdade själv bevittnat 1962 års New York-överenskommelse.

Planerad vattenreservoar hotar Mamberano

Indonesiens minister för forskning och teknologi, B.J. Habibie, planerar ett megaprojekt i Västpapua. Vid ett seminarium i Jakarta presenterade Habibie sin idé att bygga en gigantisk vattenreservoar i närheten av Mamberanofloden. Akademiker och potentiella investerare från Indonesien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike deltog i seminariet. Mamberano-reservoaren ska enligt Habibie främst användas för att generera energi och för att bevattna jordbruksmark.

Irian Jayas guvernör, Jacob Pattipi, sade att han skulle mobilisera lokalbefolkningens stöd för projektet och organisera förflyttningen till en ny stad av cirka 6000 människor som lever kring floden.

Habibie är ökänd för sina gigantiska projekt och den indonesiska regeringens bristande respekt för lokalbefolkningen och miljön är väldokumenterad. Blir planerna verklighet lär det innebära en katastrof för människor och miljö i området.

Soldater som lärare i Västpapua

Soldater ska tjänstgöra som lärare i Mamberano Hulu-distriktet i Västpapua, uppger den indonesiska tidningen the Indonesian Observer. Enligt den regionala militärbefälhavaren råder det brist på lärare i området och därför ska militären göra en insats. Det är inte bara lärare som saknas i området. Varubristen uppges vara stor, vilket lett till kraftiga prisökningar på upp till 200%.