Irland kan - Sverige kan inte

José Ramos-Horta delade Nobels fredspris 1996 med biskop Carlos Belo. Horta är CNRM.s representant utomlands. CNRM är de olika östtimoresiska partiernas gemensamma organisation för att kanalisera motståndet mot den indonesiska ockupationen. När Horta besökte Sverige omedelbart efter mottagande av fredspriset i Oslo, hade den svenska regeringen och det socialdemokratiska partiet inte tillfälle att hedra Horta. Han togs enbart emot av statssekreteraren i utrikesdepartementet, Jan Eliasson. Men när Horta besökte Irland i april var det annorlunda. Kanske beror det på att Irland har ganska färska erfarenheter av en främmande ockupation. Kanske beror det på att Nordirland fortfarande är ockuperat. Faktum är dock att när Horta lämnade Irland den 27 april hade han tagits emot av president Mary Robinson, utrikesminister Dick Spring och två andra ministrar samt invigt en Östtimorpark. Därför hade hans besök också rapporterats i tre TV-kanaler och täckts av övriga massmedia. Vid sitt föregående besök i Sverige våren 1994 träffade Horta dock den dåvarande biståndsministern Pierre Schori.

Tommy Pollak