Gemensamt uttalande för Östtimor

I dag, på årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili, som inträffade 1991, anordnar Östtimorkommittén en manifestation till åminnelse av offren och till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Östtimor. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimor är numera ett självständigt land. Folkets rådgivande församling i Indonesien hävde integrationen från 1976 den 19 oktober. I folkomröstningen den 30 augusti, röstade nära 80% av väljarna för självständighet. Det omfattande våld som präglat Östtimor kastar dock mörka skuggor över uppbyggandet av ett nytt samhälle. För att uppbyggnadsarbetet skall kunna ske under fredliga och ordnade former är det nödvändigt att sanningen kommer fram om våldsdåden. Därför uppmanar vi mötesdeltagare:

Stockholm, den 12 november 1999

Amnesty International
Caritas Sverige
Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Justitia et Pax
Kristna Fredsrörelsen
Peacequest
Svenska FN-förbundet
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Fredskommittén
Rättvisepartiet Socialisterna
Östtimorkommittén

Marianne Andersson (c)
Agneta Brendt (s)
Gustaf von Essen (m)
Lotta Nilsson Hedström (mp)
Lennart Rhodin (fp)
Margareta Viklund (kd)
Eva Zetterberg (v)