Carl Söderbergh
Tal på Östtimormanifestationen

Rättvisa för Östtimor!

Den 1 januari 2000 kommer världen att fira början på ett nytt millennium. Folket i Östtimor borde även få fira födelsen av en ny nation. I stället har deras liv systematiskt ödelagts av våld och terror från milisgrupper i maskopi med indonesisk militär och polis. Hundratusentals kvinnor, män och barn har flytt och deras hem raserats.

Ett okänt antal har gripits, torterats och dödats. Amnesty International uppmanar världens regeringar att ansvara för att de som är skyldiga till dessa brott ställs inför rätta. Det är inte bara fråga om brott mot det östtimorianska folket - det är brott mot mänskligheten. Att säkerställa rättvisa åt Östtimor är därför ett ansvar som tillkommer alla nationer. Det utgör också en prövosten för de principer som binder samman världssamfundet.

Kraven på att de ansvariga för grova övergrepp inte ska undkomma straff gäller inte bara Östtimor. För några veckor sedan publicerade 50 asiatiska frivilligorganisationer, däribland 13 amnestysektioner, ett upprop i tidningar i Jakarta. Kravet var att straffriheten i hela Indonesien måste upphöra.

Detta är ett tillfälle för det nya Indonesien att stå upp för rättvisa och rättssäkerhet och göra upp med det förflutna. Det är hög tid att ledarna i Indonesien, efter decennier av terror, tillförsäkrar alla medborgare mänskliga rättigheter.

Amnesty International uppmanar den svenska regeringen att

Amnesty International uppmanar också vår regering att stödja FN i deras undersökningar av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Östtimor. Vi förväntar oss att regeringen fullt ut samarbetar med FN när det gäller att uppdaga, arrestera, utlämna och straffa de skyldiga.