FN dokument om Östtimor

Var finns FN-resolutioner och dylikt på nätet?

FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har antagit 8 respektive två resolutioner om Östtimor.

Generalförsamlingens resolutioner (i omvänd tidsordning)
År Datum Nummer Web-länk
Gopher
1982 37/30 http://www.undcp.org/webdocs/GA/GA3730.txt
gopher://gopher.undp.org:70/00/undocs/gad/RES/37/30
1981 24 November 36/50 http://www.undcp.org/webdocs/GA/GA3650.txt
gopher://gopher.undp.org:70/00/undocs/gad/RES/36/50
1980 11 November 35/27 -
-
1979 21 November 34/40 -
gopher://gopher.igc.apc.org:70/00/peace/timor.gopher/un/9
1978 13 December 33/39 -
-
1977 28 November 32/34 -
-
1976 01 December 31/53 -
-
1975 12 December 3485 (XXX) -
-

Hur olika stater har röstat i generalförsamlingen hittar Du i
Web-länk Gopher
gopher://gopher.igc.apc.org:70/00/peace/timor.gopher/un/8
Säkerhetsrådets resolutioner
År Datum Nummer Web-länk Gopher
1976 389 gopher://gopher.undp.org:70/00/undocs/scd/scouncil/s76/5
1975 384 gopher://gopher.undp.org:70/00/undocs/scd/scouncil/s75/18

FN:s kommission om Mänskliga Rättigheter har antagit två uttalanden och en resolution:

År Dokument Gopher
1995 uttalande gopher://gopher.igc.apc.org:70/00/peace/timor.gopher/un/3
1994 uttalande gopher://gopher.igc.apc.org:70/00/peace/timor.gopher/un/4
1993 resolution gopher://gopher.igc.apc.org:70/00/peace/timor.gopher/un/5

Källor


1997-04-06 Tommy Pollák