Krokodil

Årsmötesuttalande
2007

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2007

Den 18 mars 2007 höll Östtimorkommittén årsmöte i Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm. Deltagarna ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimorkommittén vill med anledning av årsmötet påminna om Östtimor, som den 20 maj 2002 blev 2000-talets första nya land. Östtimor behöver fortsatt stöd för att i första hand bygga upp en funktionsduglig statsförvaltning. Tillsammans med ett fungerande rättsväsende, är det en grundförutsättning för den ekonomiska och sociala utveckling som behövs för att landet skall kunna komma ur sin svåraste kris sedan 2002.

Under 2006 utlöstes oron av att cirka 600 man ur landets armé på 1.600 man hade avskedats i mars. De kom från de västra delarna av landet och menade att soldater från de östra delarna, där frihetskampen var hårdare, hade favoriserats i utnämningarna. Avskedandena utlöste starka spänningar i samhället och yttrade sig i en plundrings- och våldsvåg som kulminerade från och med april-juni och kastade in landet i dess svåraste kris efter självständigheten.

För att komma till rätta med den svåra situationen gäller det att komma åt orsakerna, inte symptomen. Ett stort problem är den svaga ekonomiska utvecklingen - Östtimor kallas ofta "Asiens fattigaste land". De bästa möjligheterna att utveckla ekonomin ligger i de stora naturgas- och oljetillgångarna i Timor-havet. För att utveckla dem krävs att både staten och rättsväsendet fungerar. Om inte lagen respekteras, kommer förtroendet för staten att undermineras och investeringar utebli. Sverige kan på ett enkelt och handgripligt sätt bidra till att förbättra den östtimoresiska statens funktion genom att fortsätta utbytet mellan Östtimors parlament och Sveriges riksdag. Det kan leda till ökat förtroende för staten och dess organ.

Sverige bör också fortsätta sitt övriga samarbete för utveckling för att bidra till att krisorsakerna arbetas bort. Östtimor måste bli en framgång för fredlig utveckling av nya stater, om inte förtroendet för FN, Världsbanken och Internationella valutafonden, som är de organ som direkt arbetar i Östtimor, ska undergrävas. Det skulle kunna få mycket allvarliga följder runt om i Asien och Afrika.

Därför vädjar vi till alla och hemställer till riksdagen och regeringen

  • att Sveriges riksdag fortsätter det framgångsrika utbytet med Östtimors parlament
  • att Sverige ska fortsätta samarbetet för utveckling med Östtimor även när nuvarande program avslutas
  • att Sverige i alla internationella sammanhang aktivt verkar för internationellt stöd till Östtimors demokratiska, ekonomiska och sociala utveckling samt politiska stabilitet.