Krokodil

 
 

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

 


Indonesiens ambassadör i Sverige
Sysslomansgatan 18, 1 tr
112 41 STOCKHOLM


Konflikterna i Aceh och Västpapua har i år trappats upp och läget för de mänskliga rättigheterna har drastiskt försämrats. Misstron mellan GAM och den indonesiska militären omintetgjorde förhoppningarna om fred i Aceh, som eldupphöravtalet från december 2002 skapade. Sedan krigsutbrottet den 19 maj, som beskrivits som den största militära operationen efter invasionen av Östtimor 1975, har ett stort antal människor dödats och det finns många uppgifter om övergrepp mot civila och nedbränningar av skolor. Oavsett vem som ligger bakom övergreppen, skall de ansvariga ställas inför rätta. Indonesien bör också ansluta sig till den internationella brottsmålsdomstolen som har tillkommit för att främja respekt för mänskliga rättigheter.

Även i Västpapua har den indonesiska militären iscensatt militära operationer i syfte att stärka sin egen position och underminera freden och stabiliteten i området. Tusentals bybor har tvingats fly sina hem. Både präster och människorättsaktivister har gripits och dödsfall samt tortyr har förekommit. Vägen till fred är lång även i Västpapua.

Mot denna bakgrund kräver vi mötesdeltagare, som samlats i Stockholm utanför Indonesiens ambassad till en demonstration arrangerad av Östtimorkommittén och Föreningen ett Fritt Papua i samarbete med Svenska Amnesty, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, att den indonesiska regeringen:

  • Omedelbart upphör med de militära övergreppen i Aceh och Västpapua
  • Verkar för en fredlig lösning av konflikterna i Aceh och Västpapua
  • Respekterar de mänskliga rättigheterna överallt
  • Ställer de ansvariga för övergreppen inför rätta
  • Ansluter Indonesien till den internationella brottsmålsdomstolen

Stockholm den 21 augusti 2003

Gustav Fridolin (mp)
Berit Jˇhannesson (v)
Föreningen ett Fritt Papua
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen
Kristna Fredsrörelsen
Svenska Amnesty
Svenska Fredskommittén
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Östtimorkommittén