Till: Utrikesminister Anna Lindh

Stockholm 10 juni 2003

Angående kriget i Aceh

Indonesiens regering utlyste den 18 maj krigstillstånd i den omtvistade Acehprovinsen på norra Sumatra. Ett storskaligt anfall mot befrielserörelsen GAM (Rörelsen för ett fritt Aceh) inleddes dagen efter. Operationen hotade att bli den största efter invasionnen av Östtimor 1975. Rapporteringen efter krigsutbrottet talar om nedbränningar av skolor och många civila dödsoffer. Utvecklingen liknar därmed situationen i Östtimor under den indonesiska ockupationen 1975-1999 och i den pågående konflikten i Västpapua. Sveriges regering måste protestera mot övergreppen mot de mänskliga rättigheterna. Regeringen får inte heller ge efter för det indonesiska kravet att de i Sverige bosatta acehneserna, däribland GAM:s högste ledare Hasan di Tiro, som är svenska medborgare skall utlämnas till Indonesien. Det finns inga belägg för att GAM skulle ägna sig åt terrorism. Däremot är den indonesiska militärens terror väl dokumenterad.

För Östtimorkommittén

Gabriel Jonsson
Ordförande
Tel. nr. 08-16 25 10, 08-33 62 47