Krokodil

Indonesien i riksdagens
utrikesdebatt 2005

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Lotta Hedström talade för Miljöpartiet vid riksdagens utrikesdebatt den 9 februari 2005. Hon tog bland annat upp Indonesien och sade:

Det som förtryckets militärregim i Indonesien tränade på i Östtimor, upprepas nu i Aceh och på Väst Papua. Folkfördrivning med ytterst brutala metoder och storskalig plundring av naturtillgångar av en militärmakt som inte riktigt kontrolleras av staten, är en bister verklighet. Det skildras inte i media, trots att sökljuset just nu faller på detta det mest drabbade tsunami-landet.
USA har stött Indonesien militärt förut och röster har höjts för att återuppta det efter katastrofen.
Paul Wolfowitz, fd amerikansk ambassadör i Indonesien och nu vice försvarsminister, säger att ett sådant samarbete "skulle förbättra landets MR-facit".
Men de militär-bevakade läger som nu sätts upp i katastrofområdena i Aceh för att eventuellt kontrollera frihetsrörelsen, liksom de brutala förföljelser som pågår i Väst Papua mot ursprungsbefolkningen sedan 1969, kommer sannolikt inte att minska av ett sådant stöd, tvärtom, menar flera Mänskliga Rättighetsorganisationer.
Så och även jag.