Krokodil

Gratulation till
Ramos-Horta

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

Östtimorkommittén skickade den 30 maj 2007 med anledning av att José Ramos-Horta valts till president nedanstående gratulation till honom (den engelska texten följs av en svensk översättning).
To: José Ramos-Horta
President, Democratic Republic of Timor Leste
The Swedish East Timor Committee warmly congratulates you for being elected as president of Timor Leste.
We hope that the clear victory will give you a mandate to work for the best of your society during the following five years. It is encouraging that both rounds of the presidential election were held under peaceful conditions. It is or hope that also the June 30 parliamentary elections will be free and fair and conducted peacefully with dignity.
Sincerely yours
Gabriel Jonsson
Chairman, Swedish East Timor Committee
Till: José Ramos-Horta
President, Demokratiska Republiken Timor Leste
Östttimorkommittén vill varmt gratulera er till valet som president i Östtimor.
Vi hoppas att den tydliga segern kommer att ge er ett mandat att arbeta för ert samhälles bästa under de kommande fem åren. Det är uppmuntrande att presidentvalets båda omgångar hölls under fredliga förhållanden. Det är vår förhoppning att också parlamentsvalet den 30 juni kommer att bli fria och rättvisa och genomföras fredligt med värdighet.
Högaktningsfullt
Gabriel Jonsson
Ordförande, Östtimorkommittén