Krokodil

Möte med
Xanana Gusmão

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Xanana Gusmao och Ann Larsson på UD
Östtimorkommittén möter Xanana Gusmão i Arvfurstens palats, Utrikesdepartementet, i Stockholm. Från vänster Xananas fru, Xanana, Ann Larsson, kommitténs förra ordförande, Thomas Petersson.