Östtimorkommittén - medlemsmöte 19 maj 2008 - stolpar

Unga timoreser på besök

Tyvärr, visumproblem. Mer vet jag inte. Skulle kommit på morgonen den 18:e, men kommer nu i morgon den 20:e. Och bara de 2 killarna, någonstans mellan 22 och 27 år. De har varit i Australien för utbildning i data och engelska. Det är en ideell förening i Australien som varit förebild och drivande.

Erbjuder begagnade, genomgångna datorer, reparerar datorer, ger support, utbildar. Öppen programvara, Ubuntu och OpenOffice.

De är här eftersom de är nominerade i en av kategorierna för Stockholm Challenge. I var och en av de 6 kategorierna är första priset 5.000 som delas ut i Stadshuset den 22. Stockholm Challenge organiseras av KTH med stöd av Stockholms stad.

Onsdag kväll, fredag och lördag förmiddag är killarna lediga. Är ni intresserade av att träffa dem, så håll kontakt med mig.

Senaste utvecklingen i Östtimor

Salsinhas gripande

29 april gav Salsinha slutligen upp. Salsinha var med vid attacken mot premiärminister Xanana Gusmão den 11 februari. När Reinado dödades vid attacken mot president Ramos-Hortas hus, så övertog Salsinha befälet över gruppen som flydde upp i bergen så småningom.

Salsinha och 12 av hans anhängare omringades i Ermera. De fördes till Dili där de formellt överlämnade sig till vice premiärministern. Sedan dess är de arresterade.

4 av anhängarna greps tidigare i Västtimor/Indonesien med band till milisledare 1999.

Salsinha var 2006 talesman för de 600 soldater som protesterade mot diskriminering av timoreser från de västra delarna av Östtimor och avskedades efter att de vägrat lyda order. Gruppen kallas petitionärer eftersom de överlämnade sina krav på likabehandling i en petition till president Gusmão.

Efter Salsinhas kapitulation hölls en skandalartad tillställning i Dili. Polis och militär festade tillsammans med Salsinha och hans anhängare, de åt och drack. Fretilin har kallat tillställningen "bisarr".

Utredning av attackerna 11 februari

Reinados koppling till Ana Pires, pengar på australiska konton.

Men man kommer ju ingen vart!

Petitionärernas belägenhet

Efter den 11 februari samlades alltfler av petitionärerna i Aitarak Laran, som är en del av Dili. Regeringen upprättade ett tältläger för dem den 28 februari var de 480. Sedan dess har de blivit över 600.

De gamla soldaterna har erbjudits att på nytt söka sig till armén eller att få ekonomisk kompensation. Tyvärr så har enligt vad jag har sett inte mycket hänt. Det framgår väl närmast av att Ramos-Horta besökte lägret den 6 maj. Inte bra!

Lobatos benådning

Med anledning av årsdagen av den "andra" självständigheten 20 maj 2002 kommer presidenten att benåda ett 80-tal brottslingar. Mycket uppmärksamhet har det väckt att inrikesministern under oroligheterna i april och maj 2006, Rogerio Lobato, som dömdes i mars 2007 för att ha beväpnat civila, så att de skulle strida mot regeringsmoståndare, enligt Ramos-Horta kommer att vara en av de benådade. Lobato fick 7,5 år för dråp och olaglig användning av skjutvapen.

Lobato har varit utomlands för läkarvård. Många har reagerat med avsmak på nyheten. En benådning skulle stärka föreställningen att man i Östtimor kan begå mycket allvarliga brott utan att straffas för det.

Rodrigues har fått FN-jobb

Roque Rodrigues var försvarsminister i Fretilinregeringen när soldatprotesterna utvecklades under våren 2006 och ledde till kravallerna. FN:s utredningskommission rekommenderade att Rodrigues skulle åtalas och ställas inför rätta för att ha delat ut vapen till en del av dem som utförde dödskjutningarna, men det skedde inte. Nu, två år senare har UNDP i Östtimor anlitat Rodrigues som säkerhetskonsult, vilket har kritiserats till och med av FN:s kontor för rättsfrågor.

Källa: Matthew Russell Lee/Inner City Press

Nya koalitioner

1 maj förklarade ASDT:s ordförande Amaral, Östtimors förste president, att ASDT och Fretilin bildar en koalition för nästa regering. Trots detta kommer de 5 parlamentsledamöterna att fortsätta delta i den nuvarande regeringskoalitionens arbete.

Sedan dess har Undertim, som har 2 platser i parlamentet och oftast stödröstat på regeringen, förhandlat med regeringskoalitionen AMP om att gå med i den.

Matprishotet

Och oljeprishotet! 6 maj demonstrerade förare av småbussar mot höjningarna av bensinpriset.

De höjda matpriserna, särskilt rispriset, hotar de fattiga i Östtimor. Redan tidigare har FN och regeringen dragit ner på matutdelningen till internflyktingarna.

Östtimor är beroende av risimport, men man arbetar med att försöka börja odla alternativa grödor, till exempel nya sorter av potatis. Potatis kräver mycket mindre vatten än ris.

För övrigt så lämnar internflyktingarna långsamt lägren.


Tommy Pollák/Östtimorkommittén - Last modified: Mon May 19 22:40:55 W. Europe Standard Time 2008