Krokodil

Östtimor förtjänar vårt stöd!
Uttalande på årsdagen av
Santa Cruz-massakern

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Tegnérlunden 12, 3 tr
113 59 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

I dag på årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili hedrades de 270 offren i ett fredligt demonstrationståg till Santa Cruz-kyrkogården 1991, som brutalt angreps och dödades av indonesisk militär, av Östtimorkommitténs öppna medlemsmöte. Våra tankar gick också till alla övriga som offrat sina liv i kampen för frihet och demokrati i Östtimor.

Kampen för Östtimors frihet och demokrati ska dock inte ses isolerat. Den är blott en del av alla förtrycktas och alla andras kamp. Och offren skall bara ses som en del av alla offer. I Aceh och i Västpapua kräver denna kamp fortfarande många människoliv.

Östtimor är sedan den 20 maj 2002 en sjävständig stat. Detta efter en kort övergångsperiod efter 24 års brutal indonesisk ockupation. Ockupationen avbröt den komplicerade avkoloniseringsprocess, som hade påbörjats efter hundratals år av portugisisk kolonisation.

Med FN:s och världssamfundets stöd skapades det nya Östtimor under demokratiska former. Men som ett av världens allra fattigaste länder kommer Östtimor att långsiktigt behöva allt stöd det kan få från omvärlden för att ge befolkningen drägliga levnadsvillkor, utveckla landet och bevara, om inte utveckla, demokratin. Landstrategin för Östtimor är en god början från svensk sida men stödet får inte upphöra när perioden har gått ut.

Stödet behövs också för att östtimoreserna ska kunna hantera minnena och följderna av det omfattande våld som präglat Östtimors moderna historia. Stödet behövs för att den freds- och försoningsprocess, som påbörjades med bland annat svensk hjälp, ska kunna fortsätta. Därigenom skulle kunskapen om våldsdåden öka och möjligheterna att de verkligt ansvariga ställs till svars förbättras.

Genom sina insatser i kampen, hedrade med Nobels fredspris 1996 till den katolska kyrkans ledare i Östtimor, biskop Carlos Filipe Ximenes Belo, och den nuvarande utrikesministern José Ramos Horta, för demokratin och en försoning har det östtimoresiska folket, kvinnor och män, gjort sig förtjänt av vårt stöd.


Stockholm den 12 november 2003
Östtimorkommittén
Gabriel Jonsson
Ordförande