Krokodil

Kravaller i Dili
Pressmeddelande

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

Dramatiska inslag i radio- och tv-nyheter och andra media nådde oss från Östtimor den 4 december. Västvärldens journalister strömmade åter till det lilla, nya landet långt bort i Sydostasiens övärld. Rapporterna handlade om demonstrationer som urartade till kravaller med några få döda och en del egendomsskador, framför allt på utländsk egendom.

Låt oss inte tappa proportionerna inför dessa nyheter. Indonesiskstödd milis brände ner minst 70 % av husen i Dili 1999, praktiskt taget varje skola i landet förstördes då. Milisen och den indonesiska ockupationsmakten fördrevs av en internationell styrka och FN övertog administrationen fram till självständigheten den 20 maj i år. Det mesta av det positiva som har skett och kontinuerligt sker sedan ockupationsmakten fördrivits har passerat obemärkt. Vi som kontinuerligt följer utvecklingen vet dock detta.

Att det unga Östtimor, Asiens fattigaste land, med flera hundra års kolonialförtryck och 24 års blodig ockupation bakom sig står inför enorma svårigheter är inget nytt. Att Indonesien har ett stort intresse i att underblåsa oroligheter är också klart. Att det råder ett stort missnöje i vissa kretsar är ganska naturligt. Liksom i de flesta länder, som varit i en liknande situation som Östtimor, har förväntningarna på ett bättre liv varit enorma och omöjliga att infria. Besvikelsen utgör ett av de starkaste hoten mot den nya staten enligt Ann Larsson. Hon har i sin skrift "Östtimor - en säkerhetspolitisk analys", publicerad av Stiftelsen Global Kunskap och Östtimorkommittén i september, förklarat bland vilka grupper besvikelsen kan komma att ta sig våldsamma uttryck så som nu skett. Det är främst före detta gerillamedlemmar, som det är svårt att integrera i den nya staten, som också plågas av en enorm arbetslöshet. Denna drabbar hårdast de unga och förstärker motsättningen mot den äldre generationen som vuxit upp under den portugisiska kolonialtiden.

Därför behöver Östtimor det internationella samfundets stöd och hjälp att lösa problemen. Och detta motiverar varför Sverige bland andra ger utvecklingsbistånd till Östtimor.

Ann Larssons skrift kan beställas av henne, telefon 08-771 7401, 073- 717 2166.

För mer och bakgrundsinformation kontakta:
Anders Uhlin- telefon 08-585 88133och 08-645 9971
Ann Larsson- telefon 08-771 7401och 073-717 2166
Gabriel Jonsson- telefon 08-33 62 47och 08-16 25 10
Tommy Pollák- telefon 08-27 24 27och 08-719 0211